Sorting by

×

Ján Pavol II. sa narodil 18. mája 1920 vo Wadowiciach v Poľsku a zomrel 2. apríla 2005 vo Vatikáne.

Bol známy nielen ako teológ, ale aj ako filozof, básnik, dramatik, milovník prírody. Najmladším poľským biskupom sa stal r. 1958, r. 1963 krakovským arcibiskupom a r. 1967 bol vymenovaný za kardinála. R. 1978 bol zvolený za 264. pápeža v poradí a ním ostal do smrti. Bol prvým netalianskym pápežom od r. 1522 a najmladším od r. 1846. Jeho pontifi kát bol tretí najdlhší v histórii. Patril medzi najobľúbenejších pápežov.

Často chodil do Tatier a v období rokov 1968 – 1969 zavítal aj do Kežmarku – navštívil farský Kostol sv. Kríža a drevený artikulárny kostol – odfotografoval sa aj s viacerými kežmarskými občanmi.

 

Literatúra:

Zo spomienok rodiny Leysekovej z Kežmarku.