Sorting by

×

Janko Jesenský sa narodil 30. decembra 1874 v Martine a zomrel 27. decembra 1945 v Bratislava.

Pochádzal z advokátskej rodiny. Ako mnoho jeho predkov a príbuzných, ba i bratov, tak aj on sa vybral roku 1889 na stredoškolské štúdiá do Kežmarku na kežmarské lýceum – v skutočnostiuž gymnázium. Hoci gymnázium bolo po stáročia nemecké a nemčina s latinčinou bola hlavným vyučovacím jazykom, už aj tu sa v tom čase udomácňoval maďarský šovinizmus, ktorý potláčal akékoľvek snahy slovenských študentov.

Slovenskí študenti sa však nevzdávali – keď nemohli pracovať verejne, pracovali tajne. Aj Janko Jesenský sa zapojil do ich činnosti. V rokoch 1890 – 1893 bol členom tajného slovenského spolku Kytka. V tomto spolku, ktorý sa schádzal tajne tam, kde bývali slovenskí študenti (žiaľ, presne miesto nepoznáme), sa recitovali básne slovenských renomovaných autorov, ale aj vlastné začiatočnícke. Cieľom spolku bolo vzdelávať sa v reči slovenskej. Členovia krúžku vydávali od školského roku 1891/92 aj svoj vlastný časopis Lúč, v ktorom uverejňovali svoje prvotiny. Janko Jesenský začal písať svoje slovenské verše v Kežmarku. V jeho veršoch dominuje škola, ľúbostné city, národné i básnické sebauvedomovanie. Podľa spomienok Fedora Ruppeldta, kolegu v spolku, bol Jesenský ako žiak najvyššieho ročníka podpredsedom spolku.

Jesenský maturoval ústne z maďarčiny, latinčiny, dejepisu, matematiky a prírodopisu. Napodiv nemal dobré známky. Hodnotenie jeho písomných prác nie je známe, ale napr. preklad do latinčiny odovzdal z trinástich študentov ako druhý v poradí.

Jesenský mal šťastie, že stihol v júni 1893 zmaturovať. Jeho priatelia už také šťastie nemali. Napísané slovo zradilo študentov. Niekto zo šovinistov sa dostal k časopisu a začalo sa vyšetrovanie. Aktéri boli vylúčení zo štúdií na všetkých gymnáziách v rámci Uhorska.

Z Kežmarku odchádza Jesenský na štúdiá práva do Prešova, Budapešti a napokon do Kluži, kde r. 1901 získal aj doktorát práv. Slovensky však neprestal písať. V r. 1905 mu vychádza debut Verše. A potom nasledovali ďalšie knihy poézie i prózy, z ktorých je najznámejší román Demokrati. • Po II. svetovej vojne bol Jesenský prvým slovenským spisovateľom, ktorého vláda ČSR vymenovala za národného umelca.

 

Literatúra:

Janko Jesenský v kritike a spomienkach. Bratislava: SVKL 1955. SBS II. Martin: Matica slovenská 1987, s. 554 – 555.

Maturitný protokol 1892/93. Zbierky Múzea v Kežmarku.