Sorting by

×

Juraj sa narodil v druhej polovici 14. storočia v Kežmarku a zomrel v roku 1433 v Prahe v Čechách.

Spišským prepoštom bol v r. 1419 – 1433. Na jeho objednávku bol vytvorený graduál – kniha omšových spevov na každý deň – pre Kostol sv. Martina v Spišskej Kapitule. Niekde sa uvádza ako spoluautor graduálu.

Prepošt sa nespoľahol na pevnosť múrov kapituly a schoval sa z obavy pred prichádzajúcimi husitmi v rodnom meste. Tí Kežmarok r. 1433 dobyli, vzali so sebou mestskú radu i prepošta, očakávajúc za nich veľké výkupné. Mesto Kežmarok svojich senátorov čoskoro vykúpilo, ale za prepošta nemal kto zaplatiť výkupné – ani samotná Kapitula, tak sa dostal s husitmi až do Prahy, kde umrel.

 

Literatúra:

AKIMJAK, A. – ADAMKO, R. – BEDNÁRIKOVÁ, J.: Spišský graduál Juraja z Kežmarku z roku 1426. Ružomberok 2006. SBS II. Martin: Matica slovenská 1987, s. 574.