Sorting by

×

Divald Karol

Karol Divald sa narodil 2. novembra 1830 v Banskej Štiavnici a zomrel 7. novembra 1897 v Prešove.  Karol Divald sa narodil ako najmladší syn Ferdinanda Divalda (1787 – 1845), potomka francúzskych…

Dula Matúš

Matúš Dula sa narodil 28. júna 1846 v Blatnica a zomrel 13. júna 1926 v Ružomberku. Pochádzal z rodiny turčianskeho šafraníka. V Kežmarku sa zapísal do 3. ročníka gymnázia (lýcea) r. 1858,…

Droschelius Dávid

Dávid Droschelius sa narodil okolo roku 1710 v Kežmarku a dátum jeho úmrtia nám nie je známy. Početná rodina Droschelovcov žila v Kežmarku v 17. – 18. storočí. Dávid r. 1725…

Dobkowitz Tomáš

Tomáš Dobkowitz sa narodil v Novým Sanczu v Poľsku a zomrel v roku 1667 v Kežmarku. Organár poľského pôvodu. V roku 1658 postavil organ vo farskom kostole v Dobšinej. V roku 1663 zhotovil…

Dévay Martin

Martin Dévay sa narodil v polovici 17. storočia v Kežmarku a zomrel okolo roku 1720 v Kežmarku. Armales získal Pavol Dévay mladší r. 1648 pravdepodobne za vojenské zásluhy v bojoch proti Turkom, pretože v modrom…

Devečková-Turucerová Helena

Helena Devečeková-Turucerová sa narodila 18. februára 1886 v obci Slovany a zomrela 4. novembra 1964 v Bratislave. Keď mala tri roky, jej rodičia sa vysťahovali do Ruska na Ural do Menzelinska. Navštevovala francúzske…

Devečka Ondrej

Ondrej Devečka sa narodil 8. decembra 1884 v Paludzi pri Liptovskom Mikuláši a zomrel 18. marca 1967 v Bratislave. Základnú školu navštevoval v Liptovskom Mikuláši, študoval na gymnáziu v Prešove, teológiu v…

Dinda Ladislav

MVDr. Ladislav Dinda sa narodil 9. januára 1916 v Mengusovciach – Štôle a zomrel v roku 1943 v Buda Košelove v Bielorusku. Absolvoval gymnázium v Kežmarku, kde r. 1935 maturoval. V…

Dikant Michal Gejza

Michal Gejza Dikant, prvý profesor československých pobočiek Evanjelického a. v. dištriktuálneho reálneho gymnázia v Kežmarku sa narodil 19. apríla 1893 v Spišskej Teplici a zomrel 4. apríla 1934 v Rožňave. Jeho meno sa…

Dee John

Dr. John Dee sa narodil 13. júna 1527 v Londýne v Anglicku a zomrel v roku 1608 v Londýne alebo Manchestri v Anglicku. Už ako 15-ročný študoval v Cambridge matematiku a astronómiu, ako 17-ročný…