Sorting by

×

Dr. John Dee sa narodil 13. júna 1527 v Londýne v Anglicku a zomrel v roku 1608 v Londýne alebo Manchestri v Anglicku.

Už ako 15-ročný študoval v Cambridge matematiku a astronómiu, ako 17-ročný získal titul Bachelor of Arts. Po návrate z Holandska, kde bol s viacerými učencami, získal vyšší titul Master of the Arts. Bol však obvinený z čarodejníctva, lebo postavil nejaký prístroj. Bola to zrejme aparatúra, ktorou chcel meniť kovy na zlato či striebro a vyrobiť kameň múdrosti, ktorý by ľuďom zaistil večný život. Dee sa zaujímal o alchýmiu a úplne jej prepadol. Z Anglicka odišiel do Francúzska, kde dokonca prednášal na Sorbonne matematiku. Opäť sa vrátil do Anglicka, kde bol pedagógom. Onedlho ho obvinili, že počaril samotnej kráľovnej a načas bol uväznený. Po prepustení pokračoval vo svojej činnosti a začal experimentovať s krištáľovou guľou – videl cez ňu duchov i anjelov… Zrejme počas týchto experimentov spoznal svojho krajana – alchymistu Edwarda Kelleyho, s ktorým spojil svoj osud a obaja sa začali venovať aj čiernej mágii.

Obaja sa dostali aj na európsky kontinent. Dee sa stal dvorným astrológom cisára Rudolfa II. v Prahe a podobne sa tam uchytil aj Kelley. Tu údajne Dee premenil ortuť na zlato a venoval cisárovi svoju krištáľovú guľu i magické zrkadlo z antracitu. • Po pražskom pobyte zamierili r. 1583 do Poľska na tamojší kráľovský dvor. Cestou sa zastavili na kežmarskom hrade u jeho majiteľa Alberta Laskeho, ktorý bol tiež poľského pôvodu – možno sa tak stalo so súhlasom poľského panovníka. Príčiny ich zastavenia nie sú známe. Mohlo to byť preto, že aj Lasky sa zaujímal o alchýmiu. Touto „vedou“ sa zaoberali viacerí Kežmarčania (Bertram, Smith, Kriebel…) Je však možné i to, že dúfal v rozmnoženie vlastných peňazí, ktoré Albert Lasky tak veľmi potreboval a alchymisti mu mali skúsiť vyrobiť zlato.

Bolo to v období, keď šlo o defi nitívne získanie hradu, o ktorý sa uchádzal Lasky, Rueber a Tököli.

Traduje sa však i to, že alchymisti prišli do Kežmarku z Poľska a pán Lasky ich išiel privítať až do Hniezdneho. Pravdu sa už zrejme nedozvieme.

Faktom je, že obaja alchymisti sa usadili na kežmarskom hrade. Kde mali svoju „čiernu kuchyňu“, nevieme, ale nie je vylúčené, že bola na druhom poschodí vstupnej hradnej veže, kde sa dodnes zachoval pôvodný kozub.

Angličania opustili kežmarský hrad pravdepodobne vtedy, keď ho získal Tököli. Dee sa vrátil do Anglicka a tam aj umrel.

 

Literatúra:

LIPTÁK, Johann: Alchimisten, Gottsucher und Schatzgräber in der Zips. Kežmarok: Sauter 1938. www.themystica.com/mystica/articles/d/dee_john. html.