Sorting by

×

Tomáš Dobkowitz sa narodil v Novým Sanczu v Poľsku a zomrel v roku 1667 v Kežmarku.

Organár poľského pôvodu. V roku 1658 postavil organ vo farskom kostole v Dobšinej. V roku 1663 zhotovil 14-registrový dvojmanuálový organ v Spišskej Sobote. Celkové náklady spolu so stolárskymi a rezbárskymi prácami Pavla Grossa st. dosiahli sumu 1 282 zlatých a 15 denárov. Následne sa usadil v Kežmarku, kde pôsobil ako organár a učiteľ organovej hudby (Orgellehrer) až do svojej smrti v roku 1667. Vzhľadom k takmer identickej skrini a prospektu organu v Žakovciach z r. 1665 je veľmi pravdepodobné, že aj tento nástroj je dielom Tomáša Dobkowitza.

 

Literatúra:

GERGELY, O. – WURM, K.: Historické organy na Slovensku. Bratislava: OPUS 1982.

LIPTÁK, J.: Geschichte des evangelischen Lyzeums A. B. in Kesmark. Kežmarok: Sauter 1933. SBS I. Martin: Matica slovenská 1986.