Sorting by

×

MVDr. Ladislav Dinda sa narodil 9. januára 1916 v Mengusovciach – Štôle a zomrel v roku 1943 v Buda Košelove v Bielorusku.

Absolvoval gymnázium v Kežmarku, kde r. 1935 maturoval. V r. 1935 – 1938 pokračoval v štúdiách na Vysokej škole veterinárnej v Brne, potom prešiel študovať do Viedne, kde veterinársku vysokú školu absolvoval v roku 1941. Krátko pracoval na Župnom úrade v Banskej Bystrici.

Po výcviku v hodnosti poručík veterinár 101. pluku, bol odvelený v rámci Zaisťovacej divízie slovenskej armády na východný front. Za fašistické záujmy nechcel bojovať. Nadviazal spojenie s odbojom, v roku 1943 prešiel k sovietskym partizánom. Stal sa príslušníkom partizánskej brigády Boľševik, vyznamenal sa ako míner. V roku 1943 padol pri plnení bojovej úlohy do nacistického zajatia, kde bol popravený.

Vysoká škola veterinárna v Košiciach mu udelila titul MVDr. in memoriam, roku 1953 mu na rodnom dome odhalili pamätnú tabuľu. Pamätnú tabuľu mu odhalili aj v bieloruskom Gomeli, kde po ňom pomenovali aj ulicu.

 

Literatúra:

SBS I. Martin: Matica slovenská 1986, s. 472.