Davidovič Dimitri

Dimitri Davidovič, najväčší srbský publicista, politik  študoval v Kežmarku. Narodil sa 12. decembra 1789 v Zemune pri Belehrade v Srbsku a zomrel 25. marca 1835 v Smedereve v Srbsku. Základnú školu…

Dalbor Stanislav

Bol podľa nápisu na náhrobku cisársko-kráľovským kapitánom. Bol manželom Alžbety, jednej z dvoch dcér profesora Kollera. Je pochovaný v spoločnej záhradke, kde sú dva náhrobné kamene dôstojníka Dalbora  a profesora lýcea…

Dlhányi Jozef

Jozef Dlhányi sa  narodil 16. marca 1799 v Rimavskej Brozovej a zomrel 3. januára 1881 v Kežmarku. Na kežmarskom lýceu pôsobil 21 rokov. Navštevoval školu doma, v Klenovci, Tisovci, Ožďanoch, Rožňave, Levoči, študoval na lýceu…

Demiány Július

V roku 1863 bola z iniciatívy Júliusa Demányho založená  Kežmarské sporiteľňa, ktorej direktorom bol až do svojej smrti, r. 1864 bola ním a jeho priateľmi založená továreň na zemiakový škrob ako prvá v krajine. Pochádzal…

Döller Anton

Anton Döller sa narodil v poľskom meste Winniki v roku 1831 a 29. septembra 1912 zomrel v Kežmarku. Pochádzal z dôstojníckej rodiny. Po štúdiách vstúpil do armády, v roku 1849 bol poručíkom armády, a v roku…