Sorting by

×

Matúš Dula sa narodil 28. júna 1846 v Blatnica a zomrel 13. júna 1926 v Ružomberku.

Pochádzal z rodiny turčianskeho šafraníka. V Kežmarku sa zapísal do 3. ročníka gymnázia (lýcea) r. 1858, odtiaľto odišiel r. 1861 do gymnázia v Rožňave, kde r. 1864 maturoval. V r. 1864 – 1867 študoval právo vo Viedni, potom prešiel študovať do Pešti – štúdiá ukončil r. 1868. Avšak už rok predtým robil advokátskeho koncipienta v Martine a r. 1871 sa ako advokát osamostatnil.

Angažoval sa najmä v oblasti národnej a politicko- organizačnej. R. 1863 bol účastníkom zakladajúceho valného zhromaždenia Matice slovenskej v Martine, patril k spoluzakladateľom Tatra banky, Kníhkupecko-nakladateľského spolku, vybudovania Národného domu v Martine atď. V r. 1914 – 1918 bol predsedom Slovenskej národnej strany, jeho pričinením vznikla r. 1918 Slovenská národná rada – Dula ako jej predseda dňa 30. októbra 1918 vystúpil v Martine na zhromaždení ľudu a tu bola prijatá Deklarácia o vstupe Slovákov do spoločného štátu s Čechmi.

 

Literatúra:

Encyklopédia Slovenska I. Bratislava: Veda 1977.

KOVÁČ, Dušan a kolektív: Muži deklarácie. Martin: Osveta 1991.