Sorting by

×

Nicolai (Nikolay) Samuel

Samuel Nicolai (Nikolay) sa narodil 1. júna 1751 v Kalinove a zomrel 2. októbra 1807 v Prešove. Študoval v Ožďanoch, Levoči, Kežmarku a Prešove, v r. 1776 – 1778 na univerzite v Tübingene. Od…

Noscovius Michal

Michal Noscovius zomrel 25. septembra 1683 v Kežmarku. Pôsobil ako posledný farár vo Veľkej pri Poprade pred obdobím protireformácie, dokonca bol poľským miestodržiteľom, pod ktorého Veľká spadala, obvinený zo sprisahania. Milosť od…

Nádaši-Jégé Ladislav

Dr. Ladislav Nádaši-Jégé sa narodil 12. februára 1866 v Dolnom Kubíne a zomrel 2. júla 1940 v Dolnom Kubíne. Študoval v Kežmarku v dvoch najnižších ročníkoch gymnázia v rokoch 1875 – 1877. Z prvého…

Nadler František

František Nadler sa narodil 4. júla 1807 v Kežmarku a zomrel 26. júna 1831 v Kežmarku. Narodil sa v rodine Pavla Nadlera, profesora lýcea v r. 1789 – 1809. František tiež študoval na lýceu,…

Nitsch Andrej

Andrej Nitsch sa narodil 22. mája 1883 vo Veľkej Lomnici a zomrel 7. júna v1976 v Banskej Bystrici, pochovaný je v Huncovciach. Od r. 1894/1895 študoval na gymnáziu v Kežmarku, tu končil 1., 2.,…

Neckár Pavol

Pavol Neckár sa narodil 24. januára 1888 v Skalici a zomrel 29. marca 1975 v Skalici. V Kežmarku študoval v r. 1902 – 1906 a bol spolužiakom Ivana Stodolu i Martina Rázusa. Na štúdiá…

Nürnberger Karol Ján

Karol Ján Nürnberger sa narodil v roku 1902 v Nemecku a zomrel 1958 v Kežmarku. Ako turista chodil do Tatier, býval na Vyšnom mlyne v Kežmarku, kde sa zoznámil s Paulou…