Sorting by

×

Michal Noscovius zomrel 25. septembra 1683 v Kežmarku.

Pôsobil ako posledný farár vo Veľkej pri Poprade pred obdobím protireformácie, dokonca bol poľským miestodržiteľom, pod ktorého Veľká spadala, obvinený zo sprisahania. Milosť od poľského kráľa nedostal, a preto odišiel do exilu najprv do Nemecka, potom do Sliezska. Po Šopronskom sneme r. 1681, ktorý povolil návrat vyhnaným a vysťahovaným evanjelickým kňazom a učiteľom, sa vrátil a usadil v Kežmarku – žil na Hradnej ulici v bližšie neurčenom dome.

Literatúra:

KOLLÁROVÁ Zuzana a kolektív: Biografi cký slovník mesta Poprad. Poprad: Mestský úrad 2004.