Sorting by

×

Andrej Nitsch sa narodil 22. mája 1883 vo Veľkej Lomnici a zomrel 7. júna v1976 v Banskej Bystrici, pochovaný je v Huncovciach.

Od r. 1894/1895 študoval na gymnáziu v Kežmarku, tu končil 1., 2., 3. a 5. ročník (kde bol vo 4. ročníku, nevieme). V školskom roku 1899/1900 už v Kežmarku nebol, zrejme šiel na poľnohospodársku školu v Košiciach, ktorú absolvoval r. 1905. Vedomosti z tejto školy využil na vlastnom lomnickom statku.

Popri hospodárení sa zapájal sa aj do politiky. Po vzniku I. Československej republiky r. 1918 sa mnohí Spišiaci z radov inteligencie – Nemci a Maďari – snažili o odpojenie Spiša a o vytvorenie samostatnej Spišskej republiky, operujúc tým, že sú aj menšie štáty ako San Marino, Andorra… Tieto aktivity, hoci trvali dlhšiu dobu, však nevyšli.

V roku 1920 bol Nitsch iniciátorom založenia Zipser Deutsche Partei – Spišskej nemeckej strany. Nešlo o stranu výlučne nacionalistickú – Nitsch sa usiloval len o zachovanie hospodárskych, kultúrnych i školských tradícií spišských Nemcov, o ktoré sa po vzniku I. ČSR zbytočne bál. Nitsch pracoval aj v Deutscher Kulturband – Nemeckom kultúrnom spolku, mal úzke vzťahy s kežmarským týždenníkom Karpathen-Post.

V roku 1928 vznikla na Spiši ďalšia nemecká – Karpathendeutsche Partei – Karpatskonemecká strana. Nitsch vytušil v tejto strane budúcu fašistickú stranu a odmietol sa s ňou spojiť, resp. s ňou spolupracovať. V tom čase bol už od roku 1925 členom Národného zhromaždenia a na tomto poste končil až roku 1938. Pre svoj odpor k fašizmu bol dokonca väznený.

Koncom vojny sa odmietol evakuovať s nemeckým obyvateľstvom. Po oslobodení pracoval v r. 1946 – 1958 na štátnych majetkoch, ktoré v podstate vznikli poštátnením jeho majetkov a na veľkolomnickej šľachtiteľskej stanici, potom odišiel do dôchodku.

Literatúra:

SCHMIDT, Adalbert: Gross Lomnitz – ein deutsches Dorf unter den Hohen Tatra. Gross Zimmern 1988.

SULAČEK, Jozef: Medailón Andora Nitscha – politika Spišskonemeckej strany. In: Z minulosti Spiša IX. – X. Levoča: Spišský dejepisný spolok 2002.