Sorting by

×

Samuel Nicolai (Nikolay) sa narodil 1. júna 1751 v Kalinove a zomrel 2. októbra 1807 v Prešove.

Študoval v Ožďanoch, Levoči, Kežmarku a Prešove, v r. 1776 – 1778 na univerzite v Tübingene. Od 1779 bol farárom slovenského cirkevného a. v. zboru v Prešove, od 1792 superintendentom – v tejto funkcii zotrval 15 rokov. Napísal tri zväzky kázní.

Literatúra:

LAZAR, Ervín: Literárna tvorba prešovských superintendentov. Cirkevné listy, r. 98, č. 11, 1985.