Sorting by

×

Viktor Lazary sa narodil v roku 1835 v Matejovciach pri Poprade a zomrel 11. februára 1916 v Kežmarku.

O jeho živote nevieme takmer nič. Podľa súpisu obyvateľov z r. 1866 žil už v Kežmarku spolu s rodinou Klopsch, z ktorej si vzal za manželku Bertu (1845 – 1915).

Lazary zanechal po sebe v Kežmarku viacero stavieb: bol darcom projektu a realizácie fasády lýcea v čase, keď r. 1865 bolo nadstavané druhé poschodie; pri rozširovaní cintorína v r. 1867 – 1868 projektoval a realizoval nový vstup – upravil ho na spôsob neskorogotického priečelia s veľkou vstupnou bránou. Predovšetkým bol staviteľom nového evanjelického kostola. Slávnostný výkop na pozemku, ktorý mesto Kežmarok darovalo evanjelickej cirkvi, sa konal r. 1872 a v nasledujúcom roku bol položený základný kameň. Práce pokračovali veľmi rýchlo a už r. 1880 bol kostol zastrešený. Pre nedostatok peňazí sa stavba zastavila na neuveriteľných jedenásť rokov. Peniaze na dokončenie kostola sa hľadali po celej strednej Európe. Kostol bol napokon ukončený a vysvätený až 2. decembra 1894.

V Kežmarku vlastnil tri domy – na Starom trhu č. 7, na dnešnej Hviezdoslavovej ulici č. 4 a napokon býval v rohovom dome, ktorý bol zboku na Starom trhu a spredu na dnešnej Ulici Dr. Alexandra č. 46 – 48 (po smrti Lazaryho tam bol hotel Karpjak a potom hotel Tatra). Tento veľký dom, pozostávajúci kedysi z dvoch domov, prestaval Lazary r. 1885, pričom našiel na schodoch kamenný stupeň s nemeckým textom WER JESVM CRISTVM RECHT ERKENNT, DER HAT SEIN SACH WOL ANGEWENT. ANNO DOMINI A.K. 1641.

Literatúra:

BARÁTHOVÁ, Nora: Osobnosti dejín Kežmarku. Historický cintorín. Kežmarok: Vivit 2005.