Sorting by

×

Martin Lauček (Gallik) sa narodil 12. mája 1732 v Martine a zomrel 9. februára 1802 v Skalici.

Do školy chodil v Necpaloch, Prešporku, Šarišskom Potoku a v 40. rokoch v Kežmarku. Pôsobil v Brzotíne, neskôr ako evanjelický farár v Kunovej Teplici, Vyšnej Slanej a od r. 1783 až do smrti v Skalici. Písal prevažne náboženskú literatúru po slovensky, maďarsky, nemecky a latinsky. Vydal vyše desať kníh, napr. Konkordanci biblická (Prešporok 1791), Slzy učedlníků (Prešporok 1783), Zlatá báně (Prešporok 1776) atď.

Literatúra:

ĎUROVIČ, Ján: Evanjelická literatúra do tolerancie. Martin: Matica slovenská 1940.