Sorting by

×

Daniel Lány-Jacobi sa narodil 15. septembra 1691 v Kežmarku a zomrel 23. februára 1729 v Kežmarku.

Syn popraveného Martina Lányho študoval v rodnom meste, potom na univerzitách v Kráľovci (Königsberg), v Berlíne a teológiu vo Wittenbergu. Po návrate do vlasti bol najprv učiteľom v Rožňave a potom farárom v Brzotíne, ku ktorému patril v čase protireformácie aj evanjelický zbor v Rožňave. Tu pôsobil v r. 1716. V tom istom roku alebo r. 1717 sa stal slovenským evanjelickým diakonom v Kežmarku. Mal tú česť v slovenskom jazyku vysvätiť dňa 15. augusta 1717 – v 12. nedeľu po Sv. Trojici – novopostavený drevený artikulárny kostol.

Daniel požíval veľkú vážnosť a dokonca bol r. 1724 zvolený za senátora Kežmarku, čo bolo u farárov – hlavne evanjelických – v tom čase neobvyklé. Vlastnil bohatú knižnicu, časť z nej sa nachádza v knižnici kežmarského lýcea.

R.1717 sa oženil s Eleonórou Kray, dcérou tiež popraveného Jakuba Kraya. Mali päť detí – synovia Jakub a Alexander spolu s dcérou Eleonórou sa z Kežmarku odsťahovali, v rodnom meste ostal syn Pavol (1725 – 1766), neskôr lekár a Daniel (1717 – 1789), ktorý bol právnikom a senátorom. Od Daniela sa rod ťahal ďalej – boli v ňom lekári a právnici. V 19. storočí podľa módneho zvyku si meno pomaďarčili pridaním písmena na Lányi.

V Kežmarku vymrel rod po meči r. 1864. Po II. svetovej vojne sa prisťahoval z Levoče PhDr. Juraj (Jacobi) Lányi (1918 – 1987) –potomkovia po praslici žijú v Kežmarku aj v súčasnosti. Rodina Lány žije v súčasnosti na všetkých svetových kontinentoch okrem Antarktídy.

Literatúra:

Kronika rodiny Lányi – súkromné vlastníctvo.