Sorting by

×

Dr. Pavol Lány-Jacobi sa narodil 4. novembra 1725 v Kežmarku a zomrel v roku 1766 v Kežmarku.

Syn evanjelického farára Daniela Lányho chodil do školy v Kežmarku, medicínu študoval v r. 1749 – 1753 na univerzite v Jene a Greifswalde. Jeho dizertácia – Dissertatio inauguralis medica sistens ulcerum pathologiam, vyšla tlačou v Jene r. 1753. V tom istom roku sa po skončení štúdií vrátil do rodného mesta, kde pôsobil ako mestský lekár až do svojej smrti. Venoval sa aj literatúre, mal veľkú knižnicu, i z nej časť prešla do dnešnej lyceálnej knižnice. Zomrel ako slobodný. Od brata Daniela mal synovca Dávida, ktorý bol v r. 1750 – 1775 lekárom Spišskej župy.

Literatúra:

MARTINCZAK, František: Medicína na Spiši v rokoch 1412 – 1770. In: Spiš 3 – 4, Košice: Východoslovenské vydavateľstvo 1973. SBS III. Martin: Matica slovenská 1989, s. 354.

Kronika rodiny Lányi – súkromné vlastníctvo.