Sorting by

×

Havran Ľudovít

V máji v roku 2020 nás zastihla smutná správa o tom, že zomrel pedagóg a dlhoročný zástupca riaditeľa na kežmarských stredných školách Ľudovít Havran. Mnohým z nášho mesta bol známy…

Hviezdoslav-Országh Pavol

Pavol Hviezdoslav-Országh sa narodil 2. februára 1849 vo Vyšnom Kubíne a zomrel 8. novembra 1921 v Dolnom Kubíne. Narodil sa v schudobnenej zemianskej rodine. Otec, hoci bol vyučený garbiar chcel, aby syn prevzal…

Hužik Martin

Martin Hužik sa narodil v polovici 19. storočia a zomrel pred rokom 1911 v Kežmarku. Do Kežmarku sa prisťahoval v druhej polovici 19. stor. R.1878 založil nábytkové stolárstvo a sklad s rakvami pod…

Hutyra František

František Hutyra sa narodil 7. októbra 1890 v Spišskom Podhradí, na Sivej Brade a zomrel 20. decembra 1934 v Budapešti v Maďarsku. Pochádzal zo slovenskej rodiny zo šiestich detí. Študoval v Spišskom Podhradí,…

Huss (Husz) Dávid

Dávid Huss (Husz) sa narodil 28. novembra 1813 v Poprade a zomrel 21. januára 1889 v Poprade. Narodil sa v popradskej živnostníckej rodine. Študoval na gymnáziu v Kežmarku a právo v Miškovci. Roku 1838…

Hunsdorfer Imrich

Imrich Hunsdorfer sa narodil 18. augusta 1930 v Kežmarku a zomrel 19. augusta 2007 vo  Weilburgu v Nemecku. Narodil sa v rodine obchodníka Gustáva Hunsdorfera a Irmy, rod. Fabianovej, (ako vzdialený príbuzný významných vedcov…

Hunfalvy-Hunsdorfer Pavol

Pavol Hunfalvy-Hunsdorfer sa narodil 12. marca 1810 vo Veľkom Slavkove a zomrel 30. novembra 1891 v Budapešti v Maďarsku. V r. 1823 – 1826 navštevoval gymnaziálne triedy na kežmarskom lýceu, potom v…

Hunfalvy-Hunsdorfer Ján

Ján Hunfalvy-Hunsdorfer sa narodil 9. júna 1820 vo Veľkom Slavkove a zomrel 6. decembra 1888 v Budapešti v Maďarsku. Podobne ako brat Pavol, študoval v polovici 30. rokov 19. storočia na lýceu…

Hubka Michal

Michal Hubka sa narodil 21. septembra 1916 v Liptovskom Mikuláši a zomrel 15. júna 1984 v Bratislave. Narodil sa v rodine garbiarskeho robotníka Michala Hubku (1884 – 1953) a Evy, rodenej Fabriciovej (1887…

Hronec Jur

Jur Hronec sa narodil 17. mája 1881 v Gočove a zomrel 1. decembra 1959 v Bratislave. Chodil na gymnázium v Rožňave, v r. 1902 – 1906 študoval na univerzite v Kluži matematiku a…