Sorting by

×

Martin Hužik sa narodil v polovici 19. storočia a zomrel pred rokom 1911 v Kežmarku.

Do Kežmarku sa prisťahoval v druhej polovici 19. stor. R.1878 založil nábytkové stolárstvo a sklad s rakvami pod názvom Pieta na dnešnej Alexandrovej ulici č. 36. Tento dom sa stal aj rodinným domom. S Ľudovítom Scholtzom mal od 1. mája 1888 obchod s nábytkom v Betlenfalvyho dome na Hlavnom námestí č. 24, ale potom sa rozišli a Hužik sa vrátil do rodinného domu.

 

Literatúra:

Archívne materiály Nory Baráthovej z Kežmarku.