Sorting by

×

Dávid Huss (Husz) sa narodil 28. novembra 1813 v Poprade a zomrel 21. januára 1889 v Poprade.

Narodil sa v popradskej živnostníckej rodine. Študoval na gymnáziu v Kežmarku a právo v Miškovci. Roku 1838 bol dvorným sudcom Titusa Berzeviciho vo Veľkej Lomnici, roku 1849 sa vrátil do Popradu. Tam najprv podnikal, potom bol notárom a nakoniec starostom. Založil tam pivovar, zabezpečoval dopravu spišskej rudy do železiarní v Českom Tešíne a odtiaľ potom späť železo na východné Slovensko. Prenajal si aj poštovú prepravu – pôsobil ako poštmajster. Vybudoval tu aj Huszov park – výletné stredisko s ubytovňou pre turistov, kúpeľným domom a pod. Pričinil sa o to, aby košicko-bohumínska železnica viedla cez Poprad, čo ešte zvýšilo prílev turistov, ktorí odtiaľ vyrážali do Tatier. Podieľal sa na vzniku Karpatsko- uhorského spolku (MKE).

Keď r. 1882 MKE preniesol svoje muzeálne zbierky z Kežmarku do Popradu, najprv boli do r. 1886 vystavené v jeho priestoroch, ktoré bezplatne poskytol. Potom bolo na jeho pozemku postavené Karpatské múzeum (otvorené 21. 8. 1886 – dnes Podtatranské múzeum), kam umiestnili tieto zbierky. Pri vchode do múzea je dodnes z vďačnosti jeho pamätník. Huss všemožne podporoval turistický ruch – napr. usporadúval pre verejnosť rôzne kultúrne podujatia, budoval tatranské chaty a útulne. Zomrel v Poprade.

 

Literatúra:

RAINER, Rudolf, P. SDS – ULREICH, Eduard: Karpatendeutsches Biographisches Lexikon, Stuttgart 1988, s. 141.

SBS II. Martin: Matica slovenská 1987, s. 444.