Sorting by

×

Pirhalla Martin

PhDr. ThDr. Martin Pirhalla sa narodil 12. októbra 1852 v Kežmarku a zomrel 30. novembra 1922 v Spišskej Kapitule. Narodil sa v remeselníckej rodine ako potomok pôvodne poľského zemianskeho rodu. Navštevoval školu v Kežmarku.…

Petráš Milan

prof. RNDr. Milan Petráš CSc. sa narodil 26. apríla 1930 vo Veľkej Frankovej a zomrel 26. novembra 1999 v Bratislave. V r. 1940 – 1948 vynikajúco študoval na Štátnom gymnáziu v Kežmarku. Po…

Pfeiffer Michal

Dr. Michal Pfeiffer sa narodil 19. októbra 1721 v Kežmarku a zomrel 7. novembra 1809 v Kežmarku. Starý otec Zachariáš založil v Kežmarku r. 1680 lekáreň a po jeho nešťastnej smrti…

Palenčár Ján

JUDr. Ján Palenčár sa narodil 2. novembra 1880 v Kežmarku a zomrel 28. októbra 1972 v Bratislave. Chodil na kežmarské gymnázium, maturoval v Nyiregyházi. Zapísal sa na právnickú fakultu v Budapešti,…

Petzval Otto Baltazár

Ing. Otto Baltazár Petzval sa narodil 6. januára 1809 v Spišskej Belej a zomrel 28. augusta 1883 v Budapešti v Maďarsku. Bol bratom významného matematika J. M. Petzvala, nasledoval jeho štúdiá v Kežmarku na ľudovej…

Polla Belo

PhDr. Dr.Sc Belo Polla sa narodil 12. apríla 1917 v Humennom a zomrel 16. augusta 2000 v Bratislave. Jeho korene siahajú do Talianska, odkiaľ prišli jeho predkovia – kamenári a murári.…

Petzval Jozef Maximilián

Dr. Ing. Jozef Maximilián Petzval sa narodil 6. januára 1807 v Spišskej Belej a zomrel 15. augusta 1891 vo Viedni v Rakúsku. Otec Ján Fridrich Petzval (pôvodné meno Pecivál), rodák z…

Prídavok Anton

Anton Prídavok sa narodil 28. mája 1904 v Kežmarku a zomrel 12. mája 1945 v Ružomberku. Narodil sa v budove starej železničnej – dnes nákladnej stanice, kde býval jeho otec – železničný strážnik.…

Perlitzy Ján Daniel

Dr. Ján Daniel Perlitzy sa narodil 29. októbra 1705 v Kežmarku a zomrel 6. apríla 1778 v Lučenci-Opatová. Jeho predkovia boli českí exulanti. Otec Eliáš, narodený v Púchove, bol evanjelickým farárom v Kežmarku. Ján…

Pošová Katarína

Katarína Pošová rodená Bárkány sa narodila 12. apríla 1930 v Kežmarku a zomrela 5. apríla 2008 v Prahe. Narodila sa v Kežmarku v židovskej rodine architekta a staviteľa Huga Bárkányho a Edity – jedinej…