Sorting by

×

Anton Prídavok sa narodil 28. mája 1904 v Kežmarku a zomrel 12. mája 1945 v Ružomberku.

Narodil sa v budove starej železničnej – dnes nákladnej stanice, kde býval jeho otec – železničný strážnik. Z Kežmarku odišiel ako malé dieťa, lebo do ľudovej školy chodil už v Chrasti nad Hornádom. Študoval na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi a v Prešove, kde r. 1918 prestúpil na učiteľský ústav.

Učil v Nových Zámkoch, Košiciach, v r. 1927 – 1932 bol prvým, neskôr oblastným tajomníkom literárno-dramatického odd. Slov. ligy, v r. 1938 – 1938 tajomníkom rozhlasu v Košiciach a v r. 1938 – 1944 riaditeľom rozhlasu v Prešove. Po odchode do povstaleckej Banskej Bystrice bol suspendovaný z funkcie riaditeľa, od januára 1945 väznený a týraný gestapom, posledné tri mesiace života strávil v nemocnici v Ružomberku. Pochovaný je v Košiciach. Písal poéziu, prózu, drámu.

Literatúra:

Anton Prídavok. Život a dielo. Bratislava: Osvetový ústav 1974. Kostolné námestie – bývalá katolícka škola