Sorting by

×

Engel František

František Engel sa narodil 8. marca 1909 v Kežmarku a zomrel 16. júla 1972 v Prahe v Čechách. Narodil sa v židovskej rodine advokáta Vojtecha Engela a Malvíny, rod. Hexnerovej. Bol z ôsmich…

Eccard Andrej

Andrej Eccard sa narodil v roku 1650 na neznámom mieste a zomrel 5. mája 1703 v Kežmarku. Rodina Eccard prišla na Slovensko zo Sliezska – nie je vylúčené, že Andrej sa narodil ešte…

Engel Ján Jakub

Ján Jakub Engel sa narodil 31. mája 1794 a zomrel 10.septebra 1831 v Kežmarku. Ján Jakub sa stal v roku 1777 mestský lekárom, neskôr hlavným lekárom Spišskej župy a prísediaci spišskej súdnej tabule. Jakub vyštudoval…