Sorting by

×

Andrej Eccard sa narodil v roku 1650 na neznámom mieste a zomrel 5. mája 1703 v Kežmarku.

Rodina Eccard prišla na Slovensko zo Sliezska – nie je vylúčené, že Andrej sa narodil ešte tam. Andrejov otec Abrahám bol náboženským spisovateľom, od konca 50. rokov 17. stor. farárom v Prešove a v Ľubici v r. 1663, resp. 1664 – 1674. Keď evanjelikom odobrali kostoly, vrátil sa do Sliezska. • Jeho syn Andrej študoval na univerzite vo Wittenbergu. Keď Šopronský snem r. 1681 dovolil opäť vyučovanie na evanjelických školách, zavolali ho r. 1682 Kežmarčania na miesto rektora ich školy. Eccard pozvanie prijal, ešte v tom istom roku nastúpil a vyučoval zrejme do svojej smrti. Učil aj svojich dvoch synov – Jozefa (zapísal sa do školy r. 1692) a Dionýza (zapísal sa r. 1698). Ešte ako mladý uverejňoval príležitostné latinské verše – matke, priateľom, významným cirkevným činiteľom a zaradil sa k tým kežmarským pedagógom, ktorí písali pre svojich žiakov divadelné hry. Napísal hru o Abrahámovom obetovaní syna Izáka – bližšie údaje o nej nie sú známe.

 

Literatúra:

LIPTÁK, Johann: Geschichte des evangelischen Lyzeums A. B. in Kesmark. Kežmarok: Sauter 1933.

SBS II. E – J. Martin: Matica slovenská 1987, s. 12.

Lyceálna knižnica v Kežmarku. Todten Matrikel 1685 – 1710.