Sorting by

×

Ján Jakub Engel sa narodil 31. mája 1794 a zomrel 10.septebra 1831 v Kežmarku. Ján Jakub sa stal v roku 1777 mestský lekárom, neskôr hlavným lekárom Spišskej župy a prísediaci spišskej súdnej tabule.

Jakub vyštudoval medicínu v Trnave. Po jej absolvovaní sa stal mestským lekárom.

Raritou bolo, že svoj úrad vykonával bez doktorského titulu. Ten mu bol udelený ako evanjelikovi až v roku 1782, a to po vydaní tolerančného patentu, ktorý zrovnoprávňoval všetky vierovyznania. Engel sa venoval aj veterinárstvu. Vydal viacero odborných diel v latinčine, nemčine a slovenčine, ktoré boli zamerané hlavne na boj proti chorobám dobytka. V 19. stor. spomína otec a syn Jozef Engel, syn bol v roku  1844 prísažným Spišskej župy.

Ján Jakub je pochovaný v rodinnej hrobke rodiny Engel. Rodina Engel pochádza zo Spišskej župy, na prelome 18. a 19. stor. bola povýšená do zemianskeho stavu ) udáva sa rok 1792 i 1800). V Kežmarku sa spomína už r. 1685. Bola spojená s rodmi Cornides a Wester.

 

Zdroj: Osobnosti dejín Kežmarku. Historický cintorín, str. 29.-30.