Sorting by

×

Bol podľa nápisu na náhrobku cisársko-kráľovským kapitánom. Bol manželom Alžbety, jednej z dvoch dcér profesora Kollera.

Je pochovaný v spoločnej záhradke, kde sú dva náhrobné kamene dôstojníka Dalbora  a profesora lýcea Karola Kollera.

 

Zdroj: Osobnosti dejín Kežmarku. Historický cintorín, str. 49.