Sorting by

×

Dimitri Davidovič, najväčší srbský publicista, politik  študoval v Kežmarku. Narodil sa 12. decembra 1789 v Zemune pri Belehrade v Srbsku a zomrel 25. marca 1835 v Smedereve v Srbsku.

Základnú školu navštevoval v rodisku, gymnázium v Sriemskych Karlovciach, Kežmarku a v Pešti. Medicínu študoval v Pešti a v Beči. Zakrátko opustil toto štúdium a začal redigovať Srbské noviny (1813 –1822) a almanach Zábavník (1815 – 1821, 1833 – 1835). V r. 1822 – 1829 bol sekretárom kniežaťa Miloša Obrenovića, diplomatom a v r. 1834 – 1835 úradníkom Srbských novín a zakladateľom Sretenského ústavu. Bol aj ministrom vnútra a osvety. Keď upadol do nemilosti svojho vladára, presťahoval sa do Smeredev, kde aj zomrel. Bol vážený ako osvietenec, priatelil sa s Vukom Karadžićom a známy bol predovšetkým ako úradnícky novinár, prekladateľ, historik, publicista. Najväčšia srbská cena za novinárstvo nesie jeho meno.

Jemu i ďalším srbským študentom bola na budove kežmarského lýcea odhalená r. 2007 pamätná tabuľa.

Literatúra: POPOVIĆ, Isidora – MILIĆ, Ljiljana, Fil. Fakul. Nový Sad, Srbsko: Prednáška na XLII. Literárnom Kežmarku 23. 10. 2007.