Sorting by

×

Karel Zoubek sa narodil 22. januára 1870 v Pacove v Čechách a zomrel 4. júla 1942 v Prahe.

Rod Zoubek pochádza z českého Pacova, kde sa spomína už v 16. storočí. Karel pôsobil v rodnom meste, Kadani a Prahe, bol vojakom rakúskouhorskej armády a pravdepodobne so vznikom I. ČSR sa dostáva na Spiš do Kežmarku, kde v tom čase len máloktorý úradník ovládal nový štátny jazyk.

Pôsobil ako riaditeľ daňového úradu, r. 1930 sa zúčastnil na privítaní prezidenta Masaryka v Kežmarku už ako námestník starostu. Bol zástancom smeru Politickej strany českých národných socialistov a združenými čsl. stranami bol na tento vysoký post aj zvolený. Po víťazstve komunistov vo voľbách r. 1931 už na čele mesta nepracoval.

Avšak po rozpustení mestského zastupiteľstva 1. januára 1934 bol výmerom Okresného úradu v Kežmarku ustanovený po Ondrejovi Devečkovi za ďalšieho vládneho komisára mesta – ale už za Stranu spišských Nemcov.

Okrem finančníctva sa K. Zoubek vyznal aj v stavebníctve. Jeho zásluhou boli utvorené dve stavebné družstvá: prvé fungovalo v r. 1927 – 1929. Postavilo sa celkovo štyridsať domov podľa návrhu K. Zoubka, a to dvojdomy na dnešnej Huncovskej ulici (pôvodný názov Hundsdorfergasse – neue Beamten Kolonie) a 30 rodinných domkov na Krvavom poli (Blutfeld). R. 1930 bolo založené ďalšie stavebné družstvo Tatra, ktoré postavilo Tatranskú ulicu.

Po vzniku Slovenskej republiky r. 1939 stratil Zoubek ako Čech spolu s manželkou občianstvo a vrátil sa do Čiech. S manželkou Julianou, rodenou Skálovou (1872 – 1956), mali 4 deti – dve dcéry a dvoch synov: Karola Jána – husľového virtuóza svetového mena a súčasne aj hudobného skladateľa, a Stanislava, ktorý jediný žil a pracoval v Kežmarku a od ktorého syn Stanislav a dcéra Anna, vydatá Balážová, ešte žijú v Kežmarku a Poprade.

 

Literatúra:

Kolektív: Významné osobnosti Pacovska. Pacov: Muzeum A. Sovy, 2008.

Archívne materiály Anny Zoubkovej-Balážovej z Popradu.