Sorting by

×

Pavol Weszter sa narodil 17. januára 1803 v Kežmarku a zomrel v decembri 1880 v Caransebes v Rumunsku.

Rodina sa spomína v Kežmarku už v 16. storočí.Pavol študoval na kežmarskom lýceu a na akadémii v Sárospataku právo.

Pôsobil ako právnik v Kežmarku. Podporoval maďarskú revolúciu v r. 1848 – 1849, dokonca za Kežmarok bol v r. 1847 – 1848 poslancom uhorského snemu. Po porážke maďarských vojsk sa skrýval na viacerých miestach. Niekoľko rokov ako prívrženec nemohol vykonávať svoje zamestnanie,až v polovici 50. rokov 19. storočia sa dostal do Levoče a obnovil svoju advokátsku prax. Umrel u svojej dcéry v Rumunsku.

Literatúra:

SBS VI. Martin: Matica slovenská 1994, s. 363.