Sorting by

×

Krištof Warkocz (Warkoch) sa narodil v polovici 15. storočia v Nopschütz v Poľsku a zomrel 9. februára 1520 v Kežmarku.

Pôvodom sliezsky rytier prišiel na Spiš koncom15. storočia v službách Imricha Zápoľského. Poroku 1470 získal za svoje služby donáciou od Imricha Zápoľského kaštieľ v Strážkach, ktorý vlastnila jeho rodina do r. 1556, keď po prehre Zápoľských v mocenských bojoch o uhorský trón prišla o svoje majetky. Tu spolu s manželkou financoval prestavbu Kostolíka sv. Anny. V kežmarských mestských archívoch sa objavuje meno Krištofa Warkocza v roku 1490. Do svojej smrti 9. februára 1520 bol kapitánom hradu a mesta Kežmarok. Krištof mal za manželku Katarínu, sestru Mikuláša Tarczaia– šarišského župana a dvornú dámu poľskej kráľovnej Barbory Zápoľskej. Katarínin otec Tomáš Tarczai v r. 1492 závetom daroval kežmarskému Kostolu sv. Kríža sumu 1 000 zlatých florénov, z ktorej mal byť vydržiavaný altarista, slúžiaci denne jednu omšu. Katarína zomrela v Krakove 13. januára 1512. Pochovali ju v Kežmarku v Kostole sv. Kríža. Jej náhrobok dnes už neexistuje.Zachoval sa len odpis jeho textu v Analecta Scepusiiod Karola Wagnera. V dokumentoch, v službách Zápoľských, sú spomínaní ďalší „Varkočovci“,pravdepodobne synovia Kryštofa: Gašpar (+ 1531),Gregor, Tomáš a Melichar (+ 1533), ktorého syn Jánv roku 1558 mal spor s Máriou Horváth-Stansithovou,vdovou po Marekovi Horváth-Stansithovi,novom majiteľovi Strážok.

Krištof Warkocz bol pochovaný vedľa svojej manželky vo svätyni rím. kat. Kostola sv. Krížav Kežmarku. Na náhrobku z červeného mramoru,dnes sekundárne osadenom v stene svätyne, je zobrazený v plnej zbroji s levom pri nohách. Jeho erb predstavujú dve skrížené strieborné ľalie v červenom poli.

Literatúra:

ENDRŐDI, J.: Strážky – mestská časť Spišskej Belej.Spišská Belá. Prešov: Universum 2006.

GENERSICH, Christian: Merkwürdigkeiten der KöniglichenFreystadt Késmark I. – II. Košice – Levoča.

WAGNER, C.: Analecta Scepusii…II. Viedeň 1774.ŠA Le – pob. Poprad, MM-K, pap. 1430, 1445, 1457,1458.