Sorting by

×

Ján Wächter sa narodil 16. februára 1728 v Kežmarku a zomrel 26. februára 1802 v Kežmarku.

Študoval v rodnom meste, potom si v Košiciach urobil učiteľský kurz. Po jeho absolvovaní sa vrátil do Kežmarku, kde pôsobil v evanjelickej škole v r. 1749 – 1762 ako preceptor, resp. auditor (učiteľ nižších tried aj ľudovej školy). Súčasne na tomto poste vykonával aj funkciu organistu v evanjelickom zbore. Po ňom sa zachoval v rukopise latinský popis kežmarských udalostí pod názvom Ephemerides sacristiae. O jeho ďalších životných osudoch nie je nám zatiaľ nič známe.

Literatúra:

LIPTÁK, Johann: Geschichte des evang. Distriktual –Lyzeums A. B. in Kesmark. Kežmarok: Sauter 1933.SBS VI. Martin: Matica slovenská 1994, s. 339.