Sorting by

×

Ján Trompler sa narodil v 2. polovici 17. storočia v Kežmarku a zomrel v 1. tretine 18. storočia v Kežmarku.

Rod sa spomína v Kežmarku už v 16. storočí. Rodina Trompler – Késmárki získala erb r. 1696:v modrom štíte stojí zlatý lev na zelenej tráve, v labe drží šabľu, na klenote je čierna orlica. Potomkovia senátora Jána Tromplera sa presťahovali v prvej polovici 18. stor. z Kežmarku do Spišskej Novej Vsi.

Z pera Jána Tromplera sa zachoval opis udalostí okolo epidémie moru v Kežmarku z r. 1710: „Nech ti je Boh milostivý, pekné mesto Kežmarok!V akom žalostnom stave sa nachádzaš! Kde sapodeli najlepší z tvojich mešťanov? Kde sa podela tvoja kvitnúca mládež? Kde sa stratili mládencia panny, ktorí predtým hromadne zaplavovali šiance, kde sú veselé zhromaždenia pred hradnými stajňami? …Domy starších mešťanov takmer s celým služobníctvom skosil mor… Celé rodiny vymreli, ostalo mnoho vdov a sirôt. Aj strážcovia mesta zahynuli. Bez pastiera sa poneviera opustené stádo. Mestskí sluhovia tiež všetci zomreli…Mestský tesár umrel, z nižného mlyna zahynul mlynár aj s čeľaďou, vo vyšnom mlyne zomreli všetky deti. Oba hostince sú nakazené, krčmári aj s manželkou umreli. Všetky pôrodné asistentky umreli na mor. Hrobári a nosiči mŕtvol jeden za druhým ľahli do hrobu. Kat s celou rodinou sa stal korisťou moru… Starý trh vymrel, Na Močarisku sa sotva objavia jeden-dvaja ľudia, ktorých mor ušetril. Aj Nová ulica takmer celá osirela… Stolária truhlári takmer všetci zomreli. Anjel smrti sa však neobmedzil len na Starý trh, Močarisko,Novú ulicu, Hradnú ulicu, ale zamieril aj na Ring k radnici. Neušetril ani domy vznešených, po jednom schytával pyšné panny… Potom prišli na rad členovia súdu, senátori… To bolo len bedákania,keď za tri-štyri dni sa zaplnilo tristo truhiel mŕtvymi a nebolo človeka, ktorý by ich pochoval…a aké hrozné bolo počuť správy, že v tom alebo onom dome, majeri alebo márnici ležia traja-štyriamŕtvi nepochovaní, že treba donútiť obyvateľstvo,aby zakopalo mŕtvych, lebo hrobári a nosiči mŕtvol majú dosť práce s tým, že s dvoma vozmi pozbierajú mŕtvoly z mesta, majerov a márnica dopravia na miesto pohrebu.“

Na mor, ktorý pokračoval aj v r. 1711, vymreli trištvrtiny kežmarského obyvateľstva. Nie je vylúčené,že medzi obeťami bol aj senátor Trompler.

 

Literatúra:

BRUCKNER, Győző: Kuruc mozgalmak Késmárkon.Különös tekintettel az 1709-iki ostroma. Közlemények Szepes vármegye múltjából, r. 1, 1909, s. 1 – 19.

GENERSICH, Christian: Merkwürdigkeiten der KöniglichenFreystadt Késmark I. – II. Košice – Levoča1804.