Sorting by

×

Jeremiáš Gottlieb Titius sa narodil v 2. polovici 17. storočia vo Vroclave-Vratislav v Poľsku a zomrel v roku 1710 v Prešove

Do školy v Kežmarku prišiel r. 1706, v r. 1706 –1709 bol jej rektorom. Bol známy ako vynikajúci matematik, zaoberal sa aj astronómiou a fyzikou.Zaujímal sa o filozofiu, bol pod vplyvom J. Lockeho,jedného zo zakladateľov novovekej filozofie. R. 1709 odchádza Titius za nemeckého farára do Prešova, kde kázal už r. 1704 a bol povolaný za tamojšieho farára, ale kvôli vnútorným sporom dal prednosť pedagógii.

Literatúra:

LIPTÁK, Johann: Geschichte des evang. Distriktual –Lyzeums A. B. in Kesmark. Kežmarok: Sauter 1933.

REZÍK, J. – MATTHAEIDES, S.: Gymnaziológia.Bratislava 1971.