Sorting by

×

Matej Thoraconymus-Kabát sa narodil v Brezne a zomrel 1586 v Sárospataku v Maďarsku.

Študoval v Bardejove a vo Wittenbergu. Do kežmarskej školy prišiel r. 1571, r. 1572 sa uvádza ako Schulmeister, ktorý stál na čele školy, r. 1573 –1576 ako Ludirector Mathias Thoraconymus Cabath,r. 1577 ako Schulmeister Cabatth – ale v tom istom roku z Kežmarku odišiel do Sárospataku –možno i preto, že inklinoval ku kryptokalvinistom.V Kežmarku prednášal dialektiku, rétoriku,latinskú a grécku gramatiku a literatúru. Okrem toho sa učila v škole matematika a náboženstvo.Podľa listov Thoraconyma autor ako pedagóg trávil v škole väčšinu času – ráno od piatej do desiatej a popoludní od dvanástej do piatej. Napísal knihu latinských básní a pojednanie o náboženstvách.

Literatúra:

LIPTÁK, Johann: Geschichte des evang. Distriktual –Lyzeums A. B. in Kesmark. Kežmarok: Sauter 1933.

REZÍK, J. – MATTHAEIDES, S.: Gymnaziológia.Bratislava 1971.