Sorting by

×

Theodoricus sa narodil v 2. polovici 13. storočia a zomrel v 1. tretine 14. storočia.

Prvý známy richtár mesta Kežmarok – spomína sa r. 1301 spolu so senátormi (radnými pánmi):Henricus filius Harclibi (Henrik syn Harcliba),Heinze de Ruchus (Heinze z Rakús), Jacobus Faber, Heydenricus dives (Heydenricus boháč).Listinou z 20. decembra 1301 dali na vedomie a potvrdili, že dvaja obyvatelia Spišskej Belej (oteca syn) si kúpili od mesta Kežmarok role s právom založiť na nich novú obec.

Právo voliť richtára dostal Kežmarok v mestskom práve r. 1269, mená najstarších richtárov niesú známe. Richtárovi pomáhali senátori – existovala vnútorná mestská rada (12 členov) a od r. 1588 vonkajšia 50-členná rada. Senátori vnútornej rady vykonávali rôzne funkcie – napr. dozor nad zásobovaním,dozor nad vinicami a vinárňami, nad mlynmi, trhom, nemocnicou, neskôr pribudli dozorcovia nad školou, dovozom vína, mlynmi,tehelňou atď. Richtárovi a senátorom pomáhali viacerí zamestnanci: notár sa spomína už r. 1399,v 15. storočí boli mestskí sluhovia, hlásnik, mestský hodinár, vodovodný majster, majster zbrojár,balneátor (kúpeľník), drábi, pastieri, odstreľovač vtákov. Postupne sa počet mestských zamestnancov stabilizoval, viaceré funkcie sa zrušili (napr.odstreľovať vtákov), no vývoj si stále vyžiadal aj ich rozšírenie – pribudli napr. mestskí hájnici,mestský lekár a veterinár, pisári, mestskí architekti,mestskí gazdovia a pod. Do konca 17. storočia boli z mestskej pokladnice platení aj kňazi bez rozdielu vierovyznania a pedagógovia škôl.

Literatúra:

GENERSICH, Christian: Merkwürdigkeiten derKöniglichen Freystadt Késmark I. – II. Košice –Levoča 1804.

ŠA Le – pob. Poprad, MM-K, Perg. 2 z KM. decembra1301.