Sorting by

×

Dominik Teleki von Szék sa narodil v orku 1773 v Széku v Sedmohradsku, dnes Rumunsku a zomrel v roku 1798.

Pochádzal zo starej šľachtickej rodiny. Zaujímali ho prírodné vedy, zemepis, stal sa prvým predsedom Mineralogickej spoločnosti v Jene.

V rámci svojho cestovania po strednej Európe vybral sa v júni 1793 so svojím priateľom Horváthom na cestu po Slovensku. Bol v Prešove, Solivare,Levoči a Kežmarku. Svoju cestu aj opísal– o Kežmarku aj píše. Toto mesto sa mu páčilo viac ako Levoča, obzvlášť svojimi rovnými ulicami plnými života a rovnomerne postavenými domami,ktoré vraj svedčia o vysokej životnej úrovni obyvateľov. Kolorit mesta dotvárali aj vrchy Tatier.Hlavným zameraním obyvateľstva Kežmarku bolo tkáčstvo. Takmer každý gazdovský dom sa zaoberal pestovaním a spracovaním ľanu a docelého okolia sa vyvážalo plátno. Ženy sa zase zaoberali šitím ľanovej bielizne, ktorá sa rozposielala tiež po okolí. V Kežmarku boli vybudované aj viaceré farbiarne. Dr. Pfeifer vo svojej továrni,vybudovanej pred mnohými rokmi, pripravoval zo štiav rastlín svojím vlastným spôsobom modrú farbu, ktorá sa vyrovnala americkému indigu.Dr. Pfeifer sa v tom čase dožíval osemdesiatky –vraj už 40 rokov vyrábal indigo výbornej akosti,hoci aj jeho výrobu občas obmedzoval menší dopyt.So svojimi vedomosťami sa delil s lekárnikom Schwarzom. Kežmarok mal výborné vína z Tokaja,vyvážal ich aj do Poľska. Teleki ďalej spomína rektora lýcea Podkonického a profesora Genersicha.Obaja to boli učenci, autori pekných a poučných diel. Spomína aj pamiatky – nepáči sa mu veža katolíckeho kostola, stav kežmarského hradu,ktorého vnútro, okrem kaplnky, je v ruinách,podobne zničený bol paulínsky kostol, vyzdvihuje „novú“ – zrejme opravenú radnicu.

Literatúra:

http://www.bkiado.hu/doku/html/teleki/teleki.html