Sorting by

×

Bohuslav Tablic sa narodil 6. septembra 1769 v Českom Brezove a zomrel 21. januára 1832 v Kostolných Moravciach, dnes Hontianske Moravce.

Vyštudoval univerzitu v Jene, ako evanjelický farár v Kostolných Moravciach založil Učenú spoločnosť banského okolia. Písal básne, prekladal z angličtiny, nemčiny a maďarčiny. Unikátny mdielom je Poezye. Paměti česko-slovenských básnířův aneb veršovcův, kteříž se buďto v Uherské zemi zrodili, aneb aspoň v Uhřích živi byli –4 zväzky vyšli vo Váczi r. 1806 – 1812. Ide o prvý ucelený prehľad literárneho vývinu u nás. Hoci v Kežmarku neštudoval – pamätal naň vo svojom závete z r. 1831 – nejde však o lýceum, ale o slovenskú spoločnosť, ktorá vtedy na ňom existovala: Bod 13. „Knihy porúčam nasledujúcim ústavom literárnym: Prešporský literárny ústav – knihy za 100 zlatých. Kežmarský literárny ústav – práve toľko. Kollár ich dopraví do rúk Benediktiho. Bod 22. Ak umrú všetci mužskí potomkovia rodu Tablic a ani po zverejnení sa nezistí, že inde sa nachádzajú iní Tablicovci, v tom prípade môj majetok literárnemu ústavu prešporskému, štiavnickému a kežmarskému a profesormi týchto ústavov má byť daný na zveľaďovanie vlasteneckej literatúry.“

Literatúra:

BRTÁŇ, Rudolf: Bohuslav Tablic. Život a dielo. Bratislava1974.Lyceálna knižnica v Kežmarku – odpis testamentuz r. 1831.