Sorting by

×

Titus Szent-Istvány sa narodil 26. mája 1823 v Gelnici a zomrel 7. októbra 1888 v Kežmarku.

Narodil sa v rodine právnika Samuela Szent –Istványho a Júlie, rodenej Hauserovej. Jeho prvým učiteľom bol spišský maliar Jozef Czauczik.V r. 1844 – 1845 študoval na výtvarnej akadémii vo Viedni, avšak štúdium nedokončil. Po roku 1845 pôsobil ako úradník v Javorine, neskôr ako profesor kreslenia v Kežmarku a na reálke v Levoči až do roku 1887. Manželka Matilda bola rodená Szönyeova. Szent-Istványho tvorba, ktorou neprekročil regionálnu úroveň, zahŕňa romantické portréty a krajinky s motívmi z Tatier a Javoriny.Jeho diela sa nachádzajú v zbierkach Východoslovenskej galérie v Košiciach a v Spišskom múzeu v Levoči.

Literatúra:

Karpathen-Post, r. 9, č. 41, 11. 9. 1888.SBS V. Martin: Matica slovenská 1987.