Sorting by

×

Dr. Edmund Szelényi (Schneider) sa narodil 12. júla 1877 v Kežmarku a zomrel 18. septembra 1931 v Budapešti v Maďarsku.

Študoval na gymnáziu v Kežmarku, profesorský diplom z odboru nemčina – maďarčina získal r. 1899 v Budapešti, r. 1901 sa stal doktorom filozofie. R. 1899 pôsobil v maďarskom meste Mezőtúr,v r. 1900 – 1903 v Levoči a v r. 1903 – 1909 učil na kežmarskom gymnáziu. Odtiaľ odišiel do Prešporku prednášať na evanjelickú teológiu. Po vzniku ČSR odišiel do Maďarska, kde sa venoval vyučovaniu teológie (bol zástancom liberálnej teológie) a filozofie. Napísal viacero filozofických, pedagogických a teologických diel v maďarčine a nemčine.

Literatúra:

PIŠÚT, Ivan: Edmund Szelényi – neznámy zberateľ lišajníkov.Zborník SNM Prírodné vedy 48, Bratislava2002, s. 111 – 114.

www.epa.oszk.hu/00000/00033/00008/meszaros.htm