Sorting by

×

JUDr. Marek (Marcus, Márk) Szántó sa narodil 21. júna 1870 v Kálnej pri Prešove a zomrel 11. apríla 1930 v Kežmarku.

Bol najstarší zo 6 detí Dávida Stiglitza a Hani Kukuk,rod. Schwartz. Narodil sa ako Márcusz Stieglitz.Na okresnom súde v Giraltovciach bolo 14.októbra 1893 jeho priezvisko zmenené na Szántó.Vyštudoval právo v Budapešti, potom praxoval ešte päť rokov u rôznych právnikov v Maďarsku a v Zlatých Moravciach, aby mohol získať doktorát. Okolo roku 1898 prišiel skoro bez prostriedkov do Kežmarku,prenajal si miestnosť, kúpil stôl a dve stoličky a na dvere pripevnil tabuľku: Dr. Márk Szántó,advokát. Mal dobrú klientelu, bol veľmi obľúbený nielen ako vynikajúci právnik, ale aj pre svoju veľkodušnosť a ochotu vždy pomôcť. V Kežmarku pribúdalo obchodníkov a rástol aj priemysel. A tak aj Markova kancelária prosperovala, zanedlho sa stal mestským advokátom susednej Ľubice.

Nemecké knieža Christian Hohenlohe-Kraft,bratranecnemeckého cisára, vládol na obrovskom území asi 34 000 hektárov v Javorine vo východnej časti Vysokých Tatier. Patrili mu aj priľahlé dediny od Podspádov až po Hágy-Reľov. Knieža vymenoval Marka svojím justičným radcom, a tak Marek riešil jeho mnohé právne záležitosti. Neskôr bol vymenovaný za čestného advokáta Spiša. Stal sa právnym zástupcom aj najväčšej drevárskej firmy vo vtedajšej Prvej republike – Glesinger a spol.,kde musel riešiť veľké a zložité prípady.

Zo zarobených peňazí si po roku 1904 kúpil pozemky pri Dunajci a farmu v Abrahámovciach,ktoré neskôr postupne predal roľníkom, ktorí sa vrátili z USA.

Jeho mladší brat Ignác to už mal ľahšie, lebo po štúdiách mohol praxovať v jeho kancelárii a neskôr sa stali partnermi. Aj ďalší brat Artúr sa stal právnikom, mal svoju kanceláriu v Poprade.

S manželkou Sidóniou, rodenou Wagnerovou, mali troch synov a jednu dcéru: r. 1901 sa narodil Béla/Adalbert/Vojtech (neskôr vyštudoval chémiu v Brnea zmenil si priezvisko na Orba), 1902 Ernö/Ernst/Arnošt(neskôr v Prahe vyštudoval právo a premenovalsa na Rolného), 1904 dcéra Edita (neskôr sa vydala za Huga Bárkányho, s ktorým žila v Košiciach) a Jenö/Eugen (neskôr vyštudoval – najprv národnú ekonomiku a potom aj práva v Zürichu, neskôr aj v Prahe a zmenil si priezvisko na Veselý).

Okolo roku 1916 požiadal knieža Hohenlohe príslušné úrady v Budapešti, aby Markovi udelili titul baróna. Žiadosť odôvodnil sústavnou a obetavou službou verejnosti, veľkým majetkom, svojím patronátom ako vysoko postaveného kniežaťaa samozrejme veľkou finančnou hotovosťou.

Po útrapách I. svetovej vojny a rozpade monarchie prišla agrárna reforma, kde šikovní právnici,ako boli Marek a Ignác, mali plné ruky práce – naštátnych úradoch v Prahe pomáhali novým majiteľom pôdy riešiť zložité vlastnícke vzťahy.

Z príjmov si od šľachtickej rodiny Berzevici kúpiliich majetok vo Veľkej Lomnici. Patril k nemu veľký kus pôdy a liehovar, v ktorom kedysi pracoval aj jeho otec Dávid Stieglitz. Ich majetkom sa stal aj kaštieľ (z roku 1581, ktorý bol roku 1772 prebudovaný na barokovú kúriu), do ktorého sa rodina Szántó po úprave r. 1926 presťahovala. Majetok veľmi zveľadili a stal sa vzorom pre široké okolie.Marek sa stal jedným z riaditeľov Zipser Bank.

Pri návrate z dovolenky na Sicílii však nečakane zomrel. Pochovaný je v Kežmarku, kde jeho náhrobok z čiernej žuly prevyšuje všetky ostatné na židovskom cintoríne.

Jeho osud je typický pre mnohých Židov v tomto období – veľkou snahou a nadaním sa vypracoval z biednych pomerov k vysokým funkciám a značnému majetku.

Literatúra:

VESELÝ (pôvodne Szántó), Eugen: Spomienky na rodinu.Rukopis v angličtine poskytol jeho syn Marek.