Sorting by

×

Emil Stodola sa narodil 22. marca 1862 v Liptovskom Mikuláši a zomrel 28. júna 1945 v Bratislave.

Študoval v Liptovskom Mikuláši, vo Veľkej, v Kežmarku,kde sa zapísal ako privátny študent do 1. ročníka v školskom roku 1873/74, potom pokračoval v normálnom štúdiu; v Lučenci, Bratislave,na vysokú školu chodil v Bratislave, Viedni, Prahe a v Budapešti.

Pracoval ako advokát v Liptovskom Mikuláši,Budapešti a v Bratislave. Od r. 1895 bol členom ústredia Slovenskej národnej strany v opozícii voči martinskému ústrediu, blízko k hlasistom. Bol spoluautor zásad organizácie a činnosti strany,obhajca národných predstaviteľov na súdnych procesoch. Bol stúpencom spolupráce všetkých nemaďarských národov Uhorska.

V r. 1918 bol členom výkonného výboru SNR,ktorý presadzoval autonómiu a samosprávu Slovenskav rámci ČSR, v r. 1921 sa stal predsedom Slovenskej národnej rady. O rok sa vzdal politického života a venoval sa publicistike. Založil a redigoval prvý slovenský právnicky časopis Právny obzor. Prispieval do viacerých slovenských periodík.Bol prvým predsedom Zväzu slovenských advokátov, správnej rady Slovenskej banky, člen Učenej spoločnosti Šafárikovej, Národopisnej spoločnosti v Prahe a i.

Literatúra:

SBS V. Martin: Matica slovenská 1992, s. 353.