Sorting by

×

Mgr. Pavol Štinčík sa narodil 31. júla 1941 v Sabinove a zomrel 2. mája 1999 v Kežmarku.

Rodina sa presťahovala do Hniezdneho. R. 1958 po skončení Jedenásť ročnej strednej školy v Starej Ľubovni študoval v r. 1958 – 1960 na Vyššej pedagogickej škole v Bratislave. Vysokoškolské vzdelanie si neskôr rozšíril štúdiom na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore Veda o výtvarnom umení, kde bol promovaný ako historik umenia r. 1977.
V r. 1960 – 1983 učil na Základnej škole v Ľubici,v r. 1983 – 1990 bol riaditeľ Ľudovej školy umenia v Kežmarku a učil na výtvarnom odbore, v r. 1990– 1999 bol na tej istej škole zástupcom riaditeľa.
Počas jeho riaditeľovania sa opravila fasáda budovy školy na Hviezdoslavovej ulici, urobila sa nová kanalizácia a rekonštruovala sa elektroinštalácia.Škola získala aj ďalšiu budovu na dnešnom Kostolnom námestí, ktorá bola po úpravách daná do užívania 25. marca 1987 pre výtvarný odbor školy.
P. Štinčík tvoril hlavne linoryty, akvarely, oleje atď. Zúčastnil sa na viacerých spoločných výstavách spišských výtvarníkov v Kežmarku, Ľubici,Poprade, Novom Targu atď. Samostatnú výstavu mal k svojmu 50-ročnému jubileu v Spišskej Beleja v Starej Ľubovni. Zúčastňoval sa na viacerých výtvarných súťažiach. Bol aj členom Klubu kežmarských výtvarníkov a Klubu priateľov Tatranskej galérie a výtvarného umenia v Poprade. Ako člen sa zapájal aj do práce Spišského dejepisného spolku. V r. 1993 – 1999 tam pracoval ako revízor.Bol členom Miestneho odboru Matice v slovenskej v Kežmarku. Veľa publikoval v okresných novinách i odbornej tlači.
Literatúra:
Archívne materiály rodiny Štinčíkovej z Kežmarku.