Sorting by

×

Igor Štefánik sa narodil 11. novembra 1873 v Košariskách a zomrel 25. apríla 1940 v Novom Sade v Srbsku.

Bol najstarším bratom Milana Rastislava Štefánika. Do kežmarského gymnázia prišiel z bratislavského lýcea v školskom roku 1891/92 spolu s mladším bratom Pavlom. Igor nastúpil do 7. ročníka,Pavol do 4. ročníka. Igor bol dobrým žiakom, maturoval spolu s Jankom Jesenským r. 1893.

Po skončení štúdií bol r. 1898 ordinovaný za farára,napokon sa usadil na Dolnej zemi. Po dodnes nevysvetlenej tragickej smrti brata, generála Milana Rastislava Štefánika, on vybavoval jeho pozostalosť.

Venoval sa publicistike, ešte za čias Rakúsko-Uhorska sa snažil, aby sa slovenčina mohla používaťv bohoslužobnom živote.

Literatúra:

PEŤKOVSKÝ, Ondrej: Nebojácny ochranca práv. Evanjelickýposol spod Tatier, r. 90, č. 19, 11. 5. 2000.