Sorting by

×

Pavel Šramko sa narodil 13. februára 1743 v Revúcej a zomrel 25. februára 1831 v Klenovci.

Študoval na viacerých miestach, nakoniec v druhej polovici 50. rokov v Kežmarku, na vyšších štúdiách bol vo Viedni a Prešporku. Pôsobil v Palúdzi ako pedagóg a evanjelický farár, potom prešiel do Nemeckej (Partizánskej) Ľupče, Revúcej a Klenovca. Vydal niekoľko náboženských a historických diel v bibličtine, najdôležitejšou prácou je jeho Česko-slovenská gramatika, ktorá vyšla v Prešporku r. 1805.

Literatúra:

ĎUROVIČ, Ján: Evanjelická literatúra do tolerancie.Martin: Matica slovenská 1940.