Sorting by

×

Karol Šovanka (Sovanka) sa narodil 7. marca 1883 v Uhrovci a zomrel 4. mája 1961 v Östringene v Nemecku.

Otec Štefan Šovanka, sochár a sklársky výtvarník,sa venoval predovšetkým leptu. Matka Hermínabola rodená Holková. Mal dvoch bratova dve sestry.

Študoval na Umelecko-priemyselnej škole v Budapešti u prof. Ľ. Mátrayho všetky odbory,neskôr sa špecializoval na sochárstvo. Svoje štúdium zavŕšil študijným pobytom v Bruseli v r.1908 (prof. van der Stappen) a Paríži. Následne pracoval istý čas v Budapešti v ateliéri sochára Zalu, odkiaľ prišiel do Kežmarku, kde pôsobil ako návrhár a kreslič vo výšivkárskej dielni v hrade. Tu začal maľovať a neskôr sa úplne osamostatnil ako sochár a maliar. Maľoval najmä krajinky a lovecké motívy. Najväčší účinok dosiahol v prudko vrhnutých náčrtoch menšieho formátu, kde sa najlepšie uplatnilo jeho dedičstvo z impresionismu: záujem o postrehnutie a zachytenie okamihu pohybu. V sochárskej tvorbe obľuboval bronz, v ktorom modeloval portréty a predovšetkým drobné plastiky lovnej a vysokohorskej zveri.

Pravidelne vystavoval so Spolkom slov. umelcov v Bratislave, ktorého bol členom. Zúčastnil sa výstavv Prahe (1931), v Brne a Budapešti V r. 1933 svojimi prácami prispel k založeniu Slovenskej národnej galérie. V r. 1938 vystavoval samostatne v Ružomberku a v r. 1940 v Trenčíne. V roku 1942sa zúčastnil v Bratislave na výstave nemeckých výtvarníkov zo Slovenska. V roku 1945 odišiel do západného Nemecka, kde 4. mája 1961 v Östringene zomrel.

Jeho dielo sa nachádza v SNM a SNG v Bratislave.V Kežmarku vytvoril podobizeň na náhrobku G. A. Weissa (bronz – 1933, historický cintorín)a pamätnú tabuľu M. Rázusa (bronz – 1938, ev.lýceum)

Literatúra:

SAUČIN, L.: Výtvarné umenie na východnom Slovensku.Košice 1964.SBS V. Martin: Matica slovenská 1987.