Sorting by

×

Jakub Solkovius (Szolkovy) sa narodil 14. februára 1723 v Kežmarku a zomrel 16. marca 1789 v Poprade.

Rodina tohto mena bola v Kežmarku v 17. storočí dosť početná. Boli v nej farári, ale aj remeselníci.Samuel Solkovius sa spomína ako farár v Rakúsoch r. 1635. Jakub Solkovius starší, rodom z Kežmarku, bol konrektorom kežmarského gymnázia v r. 1713 – 1725.

Jeho syn Jakub mladší chodil do školy v Dobšinej,Štítniku a Kežmarku, na teológiu do Wittenbergu.Po skončení štúdií bol subrektorom kežmarského gymnázia v r. 1746 – 1756. R. 1757 odišiel za farára do Popradu, kde ostal do svojej smrti.

Literatúra:

LIPTÁK, Johann: Geschichte des evang. Distriktual –Lyzeums A. B. in Kesmark. Kežmarok: Sauter 1933.