Sorting by

×

Dr. Amandus Viliam Smith sa narodil v roku 1754 vo Vratislave v Poľsku a zomrel 8. mája 1838 v Kežmarku.

Študoval doma, doktorát medicíny a magistrát farmácie získal po štúdiách vo Viedni. Od 1787 pôsobil ako praktický lekár vo Viedni, koncom 18.storočia pracuje už v Kežmarku ako mestský lekára o úcte k nemu hovorí fakt, že bol zvolený aj za senátora mesta. Býval zrejme na dnešnom Hlavnom námestí v dome č. 90. Bol jeden z prvých, čo sa snažili o založenie všeobecnej mestskej nemocnice,k čomu r. 1807 vydal výzvu tlačou. Zaujímalaho hudba a literatúra, mal bohatú knižnicu a niekoľkokrát obohatil darmi svojich kníh kežmarskú lyceálnu knižnicu. Dňa 8. 1. 1818 daroval kežmarskému lýceu 492 titulov rozličného obsahu a 513 medicínskych titulov a 7 chirurgických nástrojov.R. 1832 bol jedným zo senátorov vnútornej rady mesta. V r. 1787 – 1797 vydal vo Viedni štyri medicínske diela (Schema eines methodischen Kranken-Examens; Aethologie oder Lehre von den Ursachen der Krankheiten des menschlichen Körpers;Entwurf eines methodisch-systematischen Krankenexamens zum Gebrauch für angehendeAertzte und Wundärzte; Praktischen KrankenExamen für angehende Aerzte und Wundärzte.)

Literatúra:

Kežmarské lýceum. Bratislava: ERPO 1984.SBS V. Martin: Matica slovenská 1992, s. 300.