Sorting by

×

August Horislav Škultéty sa narodil 7. augusta 1819 vo Veľkom Krtíši a zomrel 21. mája 1892 v Kraskove.

Študoval na lýceu v Banskej Štiavnici, v školskom roku 1832/33 sa zapísal na kežmarské lýceum,kde maturoval r. 1836. Traduje sa, že tu sapod vplyvom profesora Benediktiho národne prebudil.Z Kežmarku odišiel študovať teológiu na prepošporské lýceum, kde vstúpil do Spoločnostičesko-slovanskej. Zaradil sa do generácie Štúrovcov– bol žiakom Ľudovíta Štúra.

Ako evanjelický farár pôsobil na viacerých miestach Slovenska, učil aj na slovenskom gymnáziu v Revúcej – bol aj jeho správcom. Písal básne– v Prešporku mu r. 1840 vyšli Básně A. H.Škultétyho. Bol vydavateľom prvého slovenského detského zábavníka Zornička (1846 – 1847). Písal aj slovenské učebnice dejepisu, literatúry, rétoriky a poetiky atď. Všetky ostali v rukopise.

Literatúra:

SBS V. Martin: Matica slovenská 1992, s. 471 – 472.