Sorting by

×

Dr. Albert Škarvan sa narodil 31. januára 1869 v Tvrdošíne a zomrel 29. marca 1926 v Liptovskom Hrádku.

V Kežmarku maturoval v školskom roku 1885 –1886. Medicínu študoval v Budapešti, Prahe a Insbrucku,lekársky diplom získal r. 1894. Pôsobil v Košiciach, r. 1896 odišiel do Ruska, tam sa zdržiaval na viacerých miestach, predovšetkým v Jasnej Poľane, kde spoznal Tolstého. Jeho filozofia na Škarvana veľmi zapôsobila. Potom žil v Anglicku,Taliansku, Francúzsku, na Slovensko sa vrátil r. 1910. Jeho najznámejším dielom sú Zápisky vojenského lekára (Praha 1920), ktoré vyšli ešte r. 1898 po rusky v Anglicku – vydal ich tajomník L. N. Tolstého.

Literatúra:

SBS V. Martin: Matica slovenská 1992, s. 466 – 477.