Sorting by

×

Ján Skarijofszky sa narodil v 1. polovici 19. storoči a zomrel v 1. tretine 20. storočia.

Meno poukazuje na poľský pôvod, o tomto remeselníkovi nevieme takmer nič. R. 1881 založil v Kežmarku fabriku a obchod na mužské, chlapčenské a detské klobúky – poľovnícke, turistické, športové,ale aj cylindre z rôznych materiálov a farieb. Jeho klobúk si kúpil dokonca aj korunný princ následník trónu Rudolf. Skarijofszky získal zlatý kríž za zásluhy, na budapeštianskej krajinskej remeselníckej výstave r. 1885 získal najvyššiu odmenu, r. 1890 vo Viedni striebornú cenu, r. 1896 na mileniárnej krajinskej výstave získal tiež odmenu.

Jeho manželka Lujza, rodená Guhr, mala osobitný obchod s kvetmi a vencami.

Literatúra:

Archívne materiály Nory Baráthovej z Kežmarku.